هزینه خرید بیش از 150,000 تومان به عهده پولواستار میباشد و رایگان ارسال می گردد

RALPH LAUREN

اجناس کاملا اصل برند پولو ( نمایندگی رسمی پولواستار ) با قیمت مناطق آزاد و بسیار مناسب

تمامی اجناس قابلیت تعویض و حتی مرجوع تا 10 روز پس از خرید را دارا می باشد

تیپ تابسـتانه

به سـبک پولو اسـتار